ฟรี
 • โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
  124 ม.12 ต.ตำนาน อ.เมือง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
  124 ม.12 ต.ตำนาน อ.เมือง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

 • โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
  124 ม.12 ต.ตำนาน อ.เมือง ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

ผู้บริหาร